Αποσκληρυτής Νερού


 • Τοποθέτηση: Κεντρική Παροχή
 • Θερμοκρασία: Θερμοκρασία Δωματίου
 • Τρόπος Φιλτραρίσματος: Αποσκληρωμένο Νερό
 • Διαστάσεις: W30 X D48 X H106
 • Τοποθέτηση: Κάτω από το πάγκο
 • Θερμοκρασία: Θερμοκρασία Δωματίου
 • Τρόπος Φιλτραρίσματος: Αντίστροφη όσμωση
 • Διαστάσεις: W35 X D41 X H43
 • Διαστάσεις: W26 X D28 X H44,5
 • Διαστάσεις: W22 X D8 X H31
 • Διαστάσεις: W38 X D21 X H48

Προστασία για την υδραυλική εγκατάσταση και τις οικιακές συσκευές, τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, έρχονται να δώσουν οι αποσκληρυντές. Ανταλλάσουν τα άλατα του μαγνησίου και του ασβεστίου που υπάρχουν στο νερό, τα οποία δημιουργούν τη σκληρότητα (αποθέσεις αλάτων νατρίου στις συσκευές και στις σωληνώσεις).